Športový klub FORTIS TAM

 

Vitajte na našej stránke, ktorá je venovaná športovému klubu ŠK Fortis TAM. 

Športový klub sme založili, ako bývalí, aj súčasní aktívni športovci, tréneri, pedagógovia s jedným hlavným cieľom - poskytnúť športovú aktivitu všetkým, ktorí o ňu majú záujem a presvedčiť tých, ktorí záujem nemajú, aby sa k nám pridali. Pohyb, radosť zo športu je veľmi dôležitá súčasť našich životov, a to si uvedomujeme, preto sa snažíme poskytnúť možnosť športovať širokej verejnosti. Náš športový klub sa delí na 2 hlavné zložky - ŠK FORTIS TAM, ktorý pod sebou zastrešuje stolný tenis a Tanečné štúdio FORTIS DANCE, ktoré sa venuje tanečnej a pohybovej príprave a tanečným štýlom JAZZ, CONTEMPORARY, MODERN a SHOW DANCE. Obidva športy a tréningové procesy fungujú nezávisle od seba.

...talent...ambícia...motivácia...


Hlavným cieľom celého nášho združenia je poskytnúť možnosť športovať všetkým vekovým kategóriám, pričom sa ale snažíme zamerať najmä na deti a mládež, keďže práve tejto vekovej kategórii v dnešnej dobe práve šport a všeobecná pohybová aktivita často chýbajú. 


...Tajomstvom dosiahnutia pokroku je začať ! ...Mark Twain...Čomu sa venujeme?


Stolný tenis 


Príprava a tréningy zamerané na stolný tenis, všeobecnú športovú prípravu, celkovú fyzickú pripravenosť a s tým súvisiace tréningové cvičenia.

Tanečné štúdio FORTIS DANCE


Tanečné hodiny v štýle jazz, contemporary a show dance, tanečná a pohybová príprava, kondičná príprava, základy gymnastiky a ľahká akrobacia.

Novinky