Športový klub FORTIS TAM

 

Vitajte na našej stránke, ktorá je venovaná Občianskemu združeniu ŠK Fortis TAM. 

Športový klub sme založili, ako bývalí, aj súčasní aktívni športovci, tréneri, pedagógovia s jedným hlavným cieľom - poskytnúť športovú aktivitu všetkým, ktorí o ňu majú záujem a presvedčiť tých, ktorí záujem nemajú, aby sa k nám pridali. Pohyb, radosť zo športu je veľmi dôležitá súčasť našich životov, a to si uvedomujeme, preto sa snažíme poskytnúť možnosť športovať širokej verejnosti. Náš športový klub sa delí na 2 hlavné zložky - ŠK FORTIS TAM, ktorý pod sebou zastrešuje stolný tenis a Tanečné štúdio FORTIS DANCE, ktoré sa venuje tanečnej a pohybovej príprave a tanečným štýlom JAZZ, CONTEMPORARY a SHOW DANCE. 

...talent...ambícia...motivácia...


Hlavným cieľom celého nášho združenia je poskytnúť možnosť športovať všetkým vekovým kategóriám, pričom sa ale snažíme zamerať najmä na deti a mládež, keďže práve tejto vekovej kategórii v dnešnej dobe práve šport a všeobecná pohybová aktivita často chýbajú. 

Výborné zázemie je vytvorené v domovskej Akadémii, Tréningová Akadémia Miletička (TAM), kde je možné si okrem našich športov vyskúšať aj iné športy, zabaviť sa, spoznať nových ľudí - stačí len prísť :)

...Tajomstvom dosiahnutia pokroku je začať ! ...Mark Twain...

Čo Vám šport prinesie?

Fyzické zdravie

Pravidelný pohyb zväčšuje celkovú odolnosť organizmu a má aj pozitívny vplyv na imunitu. Precvičovanie pomáha udržať plný rozsah pohybu kĺbov.

Psychické zdravie

Pri športovaní sa v tele vyplavujú endorfíny - hormóny šťastia. Pohyb dokáže priviesť človeka na iné myšlienky a eliminovať stres. Fyzická aktivita patrí napríklad aj medzi režimové opatrenia u pacientov s depresiou. Vplyv športu na psychickú pohodu je skutočne veľmi široký. S tým, ako sa s tréningom zlepšuje kondícia aj postava, sa človek nielen cíti lepšie, ale rastie aj jeho sebavedomie. Navyše pri lepšej kondícii má oveľa viac energie.

Socializácia a správne návyky

Najmä v detstve a dospievaní predstavuje šport významný socializačný faktor, keďže v tomto období si mladí ľudia vytvárajú hodnoty a formujú svoj charakter. Dôležitými činiteľmi v prostredí sú najmä rodičia, tréneri, športové vzory a rovesníci, ktorých vplyv je tým väčší, čím je nižší vek športovca. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli zamerať práve na športovanie detí a mládeže.

Čo Vám ponúkame?


Stolný tenis 


Príprava a tréningy zamerané na stolný tenis, všeobecnú športovú prípravu, celkovú fyzickú pripravenosť.

Tanečné štúdio FORTIS DANCE


Tanečné hodiny v štýle jazz, contemporary a show dance, tanečná a pohybová príprava, kondičná príprava, základy gymnastiky a ľahká akrobacia.

Novinky