ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA KLUBU

                        PREDSEDA KLUBU:                      David ŠVRČINA

                        VÝKONNÝ VÝBOR KLUBU:         Martin EZECHIÁŠ

                                                                                   Oľga KRAJČÍKOVÁ

                                                                                   Richard PRÜGLER

                                                                                   David ŠVRČINA

                                                                                   Zuzana ŠVRČINOVÁ