Naša spoločná Halloween-ska prespávačka je za nami :)

06.11.2023

Tak, a máme za sebou našu spoločnú Halloween-sku prespávačku, ktorá sa tentokrát konala v Modre. V tej správnej, detskej, dušičkovej atmosfére sme sa spoločne zabavili, postrašili, zatancovali, prespali spoločne v spacákoch, aby sme sa v nedeľu plní nových zážitkov vrátili domov a ďalej pokračovali v tvrdej práci :) 

Všetkým ďakujeme za účasť, za pomoc, za ochotu, bez Vás, rodičov, detí a priateľov klubu by to nešlo. Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie :)

Samozrejme, krátka fotogaléria z celého priebehu nesmie chýbať :)